chiến tranh nha phiến
Chiến tranh nha phiến và nỗi hận ‘hèn yếu’ của người Trung Quốc
2021-02-11 05:27:39
Chiến tranh nha phiến là sự kiện mà chính người Trung Quốc gọi là “ô nhục” khi 20 vạn quân Thanh không đánh lại nổi chưa tới 2 vạn quân Anh, chủ yếu là Hải...
Đọc nhiều