chiến tranh Đông Dương
Chỉ huy Pháp thừa nhận tấn công Việt Nam khó hơn đánh Trung Quốc
2020-12-04 05:22:50
“Càng đi sâu vào thực trạng của Vương quốc An Nam, càng vén lên các bức màn bí mật, những xác quyết lừa dối biến mất. Bây giờ tôi không biết bằng cách...
Đọc nhiều