chiến thuật ngoại giao trung lập
Dịch Covid-19: Khi Việt Nam lên tiếng, cả thế giới đáp lời
Đặng Trường - 2021-08-11 09:11:36
Ngay từ những ngày đầu đại dịch Covid-19 xâm nhập, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức...
Đọc nhiều