chiến thắng nguyên mông
Giải mã nhà Trần chiến thắng quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng
2021-06-24 09:35:17
Thiên tài quân sự của Trần Quốc Tuấn khiến 400 chiến thuyền giặc Nguyên sập bẫy trên Bạch Đằng bằng cách nào? Đất nước Đại Việt dưới thời nhà Trần...
Đọc nhiều