chiến sĩ diệt giặc dốt
Chiến sĩ ‘diệt giặc dốt’ được nhận bằng khen của UNESCO
2020-11-20 07:52:08
Sau hơn 60 năm cống hiến cho giáo dục, ông Vương Kiêm Toàn, nguyên Tổng giám đốc Nha bình dân học vụ, được UNESO trao bằng khen danh dự năm 1983. Trong căn nhà ở...
Đọc nhiều