chiến sĩ cảnh sát
Vẻ vang truyền thống 70 năm lực lượng An ninh nhân dân
2016-07-12 09:38:51
Ngày 12/7/1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, lực...
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân
2016-07-11 14:53:28
5 năm gần đây, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) ngày càng khởi sắc, nhưng mặt trái của sự phát triển KT-XH là sự phát sinh...
Đọc nhiều