chiến sĩ áo xanh
‘Shipper áo xanh’ 0 đồng giữa mùa dịch Covid-19
2021-07-31 12:12:03
Nhiều đội hình “shipper áo xanh” 0 đồng được thành lập tại Bình Phước để vận chuyển hàng hóa thiết yếu miễn phí cho người dân khó khăn do dịch bệnh...
Đọc nhiều