Chiến lược vaccine
Chủ tịch Quốc hội: lên kế hoạch tiêm vắc xin để sớm đạt miễn dịch cộng đồng
2021-06-13 19:43:09
Quan điểm của Bộ Chính trị là tiếp tục thực hiện giải pháp 5K+ công nghệ và coi vấn đề tiêm chủng vắc xin là chiến lược và nghiên cứu vắc xin cho trẻ...
Đọc nhiều