chiến lược của Mỹ
Vai trò đặc biệt của Việt Nam trong chiến lược của Mỹ được tiết lộ qua một bức ảnh
2021-01-22 14:47:29
Hoa Kỳ hiện sẽ luôn là một thành viên của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Từ những thương thuyền đầu tiên khởi hành đến Trung Quốc chỉ tám năm...
Đọc nhiều