chiến dịch Tà Lơn
Tự hào chiến dịch đổ bộ đường biển lớn nhất Việt Nam
2021-02-13 15:04:09
Tới hôm nay, trận Tà Lơn (tháng 1/979) vẫn là chiến dịch đổ bộ đường biển lớn nhất trong lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam huy động lượng lớn binh khí...
Đọc nhiều