Chiến dịch Ranch Hand
58 năm ngày Mỹ bắt đầu chiến dịch tội ác kinh hoàng dai dẳng với người dân Việt Nam
2020-01-12 18:24:14
Chiến dịch Ranch Hand là một chiến dịch của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam, thực hiện việc rải chất độc hóa học xuống các khu rừng nhằm triệt hạ khả...
Đọc nhiều