chia rẽ dân tộc
ĐBQH Sùng Thìn Cò đang khiến toàn dân hiểu nhầm nghiêm trọng về tổ chức Dương Văn Mình
Đặng Trường - 2021-04-14 18:38:09
Cách đây không lâu, trước nghị trường Quốc hội, Đại biểu Sùng Thìn Cò đưa ra vấn đề phong tục tập quán người Mông đang rất lạc hậu. Trước sức ép của...
Đọc nhiều