chỉ thị 45
Giới thiệu bầu ĐBQH và HĐND các cấp: không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
Han Cao - 2020-06-25 07:11:52
Mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...
Đọc nhiều