Chỉ số điện
EVN kết luận kiểm tra hóa đơn tiền điện tăng vọt: Bất ngờ !
2020-07-14 10:43:44
EVN nói việc sai sót là cá biệt, nhưng các đơn vị cũng đã kỷ luật hàng loạt cán bộ quản lý có liên quan việc ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện. Kiểm...
Đọc nhiều