chi phí điều trị Covid-19
Ai sẽ phải trả 25.000 USD để được điều trị Covid-19?
Hạnh Nhân - 2021-11-19 07:09:23
Người lựa chọn không chủng ngừa để rồi bị nhiễm và nguy kịch phải nhập viện chăm sóc đặc biệt có thể sẽ phải trả hóa đơn lên đến 25.000 đô Singapore...
Đọc nhiều