chi phí cách ly tập trung
Người vi phạm trong khu cách ly tập trung sẽ phải trả chi phí
2021-02-15 22:44:06
Hải DươngNgười không thực hiện 5K trong các khu cách ly tập trung sẽ phải cách ly lại từ đầu và tự trả phí. UBND tỉnh Hải Dương ngày 15/2 yêu cầu các xã,...
Đọc nhiều