chỉ đạo thủ tướng

Thủ tướng phê duyệt dự án phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

2013-06-19 15:00:16
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Phát triển châu Á...