Chỉ đạo Thủ tướng tiêm vaccine toàn dân
Phát ngôn Thủ tướng bị xuyên tạc và cơ hội những kẻ rao giảng “dân chủ”
Thái Thanh - 2021-12-12 10:23:13
Mấy ngày nay, Tết như về với cái nhóm người chuyên đi rao giảng về dân chủ, khi “bắt được” bài viết trên một báo nhét chữ cho Thủ tướng: “Yêu cầu...
Đọc nhiều