chỉ đạo nổi bật của chính phủ
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 22-26/6
2015-06-27 12:11:23
Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; không để người dân bị đói, khát do hạn hán;… là những...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 25-29/5
2015-05-30 07:34:00
Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016; Tăng cường khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản; từ 1/7/2016, thu...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 9-13/3
2015-03-14 09:09:19
Chính phủ quyết vượt ASEAN-6, bắt kịp ASEAN-4; chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-28/11
2014-11-29 08:28:22
Tăng 8% lương đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo; ứng vốn xây dựng cầu treo dân sinh;… là những thông tin chỉ đạo, điều...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-28/11
2014-11-29 08:28:22
Tăng 8% lương đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo; ứng vốn xây dựng cầu treo dân sinh;… là những thông tin chỉ đạo, điều...
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 23-27/6/2014
2014-06-28 08:30:50
Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện TTHC; tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước; tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu...
Đọc nhiều