Chi cục thuế quận Ninh Kiều
Nguyên Đội phó kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố
2021-02-23 22:07:16
Nguyễn Xuân Huy, 41 tuổi, nguyên Đội phó kiểm tra thuế, thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều, bị điều tra việc buộc doanh nghiệp chung chi để giảm nhẹ vi phạm. Ngày...
Đọc nhiều