Chi cục quản lý đất đai Bình Thuận
Bất ngờ, chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai Bình Thuận xin từ chức
2021-12-11 16:11:27
Ông Nguyễn Thanh Cho chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận bất ngờ làm đơn xin nghỉ việc và đã được chấp thuận từ Chủ tịch UBND tỉnh...
Đọc nhiều