chết cóng
Nước Mỹ thật vĩ đại và “dân chủ” khi vào đông
2021-02-24 05:42:17
Bang Texas mất điện nhiều ngày, nhiều người già neo đơn chết cóng ngay trong căn hộ của mình. Nhiều người được cấp cứu kịp thời, nhưng sẽ chết lặng với...
Đọc nhiều