chế tạo giàn khoan
Doanh nghiệp Việt trúng thầu dự án chế tạo giàn khoan cho mỏ dầu lớn nhất thế giới
2021-07-30 22:15:07
PTSC M&C là doanh nghiệp Việt Nam đã trúng gói thầu chế tạo giàn khoan để khai thác mỏ dầu lớn nhất của Qatar và là một trong những mỏ dầu ngoài khơi lớn...
Đọc nhiều