chế độ

Trả lời công dân: Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm

2013-07-19 10:02:01
Ông Phạm Minh Sang (TP. Hồ Chí Minh) có con bị bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh). Khi ra viện, Bệnh viện cấp Giấy ra viện, nhưng...