cháu nội vua thành thái
Cháu nội vua Thành Thái qua đời trong cảnh nghèo khó
Sơn Ca - 2020-12-28 10:54:37
Ông Nguyễn Phước Bảo Tài, cháu nội vua Thành Thái, vị vua thứ 10 của triều đình nhà Nguyễn, vừa qua đời trong cảnh nghèo khó và được xe từ thiện đưa về...
Đọc nhiều