Chậu lan đột biến bán giá 5 tỷ đồng
Công an cảnh báo nạn rửa tiền, thổi giá với lan đột biến
2020-07-30 10:11:28
Thời gian gần đây, nhiều vụ mua bán, trao đổi hoa lan đột biến với số tiền hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng diễn ra công khai, phô trương, được quảng bá,...
Đọc nhiều