Chatbot của Microsoft
Hồi sinh người chết dưới dạng chatbot
2021-01-18 06:14:45
Công nghệ mới được Microsoft đăng ký bằng sáng chế có khả năng mô phỏng cách trò chuyện, thậm chí là giọng nói của một người cụ thể. Tháng 12/2020, văn...
Đọc nhiều