chất vấn QH
Một điều mà rất nhiều năm mới xảy ra ở phiên chất vấn QH sáng nay
2021-11-12 15:45:40
Thành công của một phiên chất vấn ở Quốc hội, cuối cùng, sẽ thuộc về hiệu quả giải quyết, triển khai những vấn đề đặt ra tại nghị trường. Nhưng, sau...
Đọc nhiều