chất lượng không khí
Muốn công bố thông tin về chất lượng môi trường, tư nhân và cá nhân phải ‘xin phép’?
2020-10-14 16:40:51
Mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi công bố thông tin về chất lượng môi trường xung quanh phải đăng ký với cơ quan...
Đọc nhiều