chất lượng không khí
6 tháng qua, TP HCM không đo chất lượng không khí để thông báo cho người dân
2020-12-16 15:46:06
Hết hợp đồng quan trắc với đơn vị được thuê, 6 tháng qua TP HCM không đo chất lượng không khí để thông tin cho người dân. Ngày 16/12, đại diện Trung tâm Quan...
Muốn công bố thông tin về chất lượng môi trường, tư nhân và cá nhân phải ‘xin phép’?
2020-10-14 16:40:51
Mạng xã hội đang bàn tán xôn xao về quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi công bố thông tin về chất lượng môi trường xung quanh phải đăng ký với cơ quan...
Đọc nhiều