chất lượng cấp ủy
Nhân sự đại hội Đảng cấp tỉnh: Cơ bản không có chạy chức, chạy quyền
2020-10-31 14:17:21
Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tháng 10 diễn ra ngày 30/10, sau khi 100% Đảng bộ cấp tỉnh đã...
Đọc nhiều