chất độc da ca
Phát hiện quả bom nặng 230kg còn kíp nổ dưới nền trại giam tỉnh
2020-06-18 18:04:51
Quả bom có đường kính 40cm, dài 117cm, trọng lượng khoảng 230kg được phát hiện trong khu vực Trại giam An Điềm. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam...
Đọc nhiều