Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng
Thống đốc NHNN trẻ nhất làm tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng
2020-10-16 07:15:33
Ông Lê Minh Hưng – Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại...
Đọc nhiều