Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM
Thư ký Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM
2020-09-01 09:40:22
Ông Huỳnh Khắc Điệp – thư ký Bí thư Thành ủy TP.HCM – được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.  Sáng 1-9,...
Đọc nhiều