Chánh án Nguyễn Hòa Bình
Mưu đồ ẩn giấu sau thủ đoạn mượn vụ Hồ Duy Hải để công kích ngành Tư pháp
Văn Dân - 2020-05-19 16:28:15
Những tranh luận về phán quyết của Hội đồng thẩm phán tối cao đưa ra tại phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vẫn còn khá nóng bất kể trên mạng hay trong...
Đọc nhiều