chặn nước
Trung Quốc lại giữ nước ở thượng nguồn sông Mê Kông
2021-02-24 11:41:43
Trung Quốc giảm xả nước tại đập Cảnh Hồng khiến mực nước sông Mê Kông giảm mạnh giữa mùa khô hạn. Đập thủy điện Cảnh Hồng trên thượng nguồn sông...
Đọc nhiều