chăm sóc vong linh
Lần đầu tiên ở Việt Nam: Xuất hiện ngôi chùa có đủ các “dịch vụ” chăm sóc vong linh
2021-12-22 16:04:01
Thông tin quảng cáo trên các trang Phật giáo, chùa Long Hưng là nơi đầu tiên tại Hà Nội có nhà gửi tro cốt được xây dựng chuyên nghiệp và quản lý bằng công...
Đọc nhiều