chăm sóc người già
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng bán đất nuôi hàng trăm cụ già vô gia cư neo đơn
2020-09-10 07:06:11
Thấy nhiều cụ già không còn người thân chăm sóc bà Nguyễn Thị Hồng, 54 tuổi ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch đón về nhà, chăm sóc miễn phí đến cuối đời. “Bây...
Đọc nhiều