chậm hỗ trợ
TP.HCM lý giải tại sao chậm hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu?
2021-10-18 11:53:10
Báo cáo tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa X sáng 18/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và UBND TP.HCM đã thông tin về tiến độ chi hỗ trợ cho người dân,...
Đọc nhiều