CEO Mark Zuckerberg
Thương ngài Trump
2021-01-08 10:40:30
Đích thân CEO Mark Zuckerberg cho biết tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump sẽ bị khóa vô thời hạn, hoặc sau khi lễ chuyển giao quyền lực diễn ra, thay vì chỉ...
Đọc nhiều