CEO Lê Văn Quang Minh Phú
Tập đoàn Minh Phú xin tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax cho 200.000 lao động
2021-08-02 14:58:11
Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú xác nhận: ‘Tôi đã ký công văn xin tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax của Công ty Cổ phần...
Đọc nhiều