CDC Gia Lai
CDC Gia Lai mượn kit test Việt Á của tỉnh bạn và mua trả sau
2021-12-22 21:23:17
Trong lúc có nhu cầu khẩn cấp nhưng thiếu sinh phẩm xét nghiệm, CDC Gia Lai đã mượn tỉnh bạn 960 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á và đã mua hoàn trả. CDC Gia Lai...
Đọc nhiều