CDC Bắc Giang
Người không cần ngủ ở CDC Bắc Giang
2021-05-23 11:44:33
0h25 phút. Tại phòng nhập số liệu ở tầng 2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang, trên bàn có hộp cơm đã nguội ngơ nguội ngắt, ngước lên...
Đọc nhiều