cây nêu ngày Tết
Tại sao ngày Tết thường hay dựng cây nêu trước nhà?
2021-02-12 06:05:18
Tục xưa truyền rằng, từ xa xưa, quỷ dữ ỷ đông áp bức và chiếm hết đất đai của con người. Người phải thuê đất của quỷ trồng lúa và chịu điều khoản...
Đọc nhiều