cầu thủ thiêm
Những dự án căn hộ quanh cầu Thủ Thiêm giá hơn 100 triệu đồng/m2
2021-01-18 07:04:16
Có lợi thế về vị trí sát khu trung tâm cũ của TP.HCM và trung tâm mới của TP Thủ Đức, các dự án nhà ở quanh cầu Thủ Thiêm 1 và Thủ Thiêm 2 đã có giá chạm...
Không thể để Thủ tướng phải ra ‘tối hậu thư’ đốc thúc
2020-09-22 11:44:24
Cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2 của TP.HCM xây đã gần xong, gần xong nhưng chưa biết bao giờ xong là vì chưa có mặt bằng thi công phía bên quận 1. Cầu...
Đọc nhiều