Cầu nước Veluwenmeer
“Xe dưới nước, thuyền trên cầu”: Cây cầu Hà Lan thách đố trí tưởng tượng của bạn
2021-03-01 13:01:08
Trong suy nghĩ thông thường của mọi người, cầu là để xe cộ di chuyển, nhưng ở Hà Lan lại có một cây cầu nước chuyên dụng cho tàu thuyền di chuyển. Điều...
Đọc nhiều