cầu Hang Ngoài
Cầu hơn 400 tỷ đồng ở Sài Gòn xong trong tháng 9
2021-03-06 05:51:30
Cầu Hang Ngoài, quận Gò Vấp, vốn đầu tư 404 tỷ đồng hiện đạt khoảng 40% khối lượng, dự kiến xong trong tháng 9 giúp giảm kẹt xe trục Nguyễn Văn Nghi – Lê...
Đọc nhiều