cầu Cổ Lũy
Cầu 2.200 tỷ chưa thể sử dụng sau 4 tháng thông xe kỹ thuật
2021-02-24 07:03:41
Sau 4 tháng thông xe kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn dựng rào chắn, treo biển “Công trình chưa hoàn thành, mong bà con thông cảm” ở đầu cầu Cổ Lũy (Quảng Ngãi). Cầu...
Đọc nhiều