cậu bé vác măng rừng ủng hộ chống dịch
Rộng rãi quyên góp 900 triệu cho thần tượng Trung Quốc nhưng hẹp hòi với người dân Việt Nam
2020-08-24 10:19:52
Năm ngoái, nhà thờ Đức bà Paris cháy, rất nhiều người Việt Nam bao gồm cả nhiều nghệ sỹ có một đêm không ngủ. Có người cảm thán đến mức nghe tin nhà thờ...
Đọc nhiều