Cát Phượng
Văn hóa nào cho giang hồ mạng làm nghệ sĩ, nghệ sĩ thích làm giang hồ?
Hải Dương - 2021-09-16 15:24:16
Thanh thiếu niên là độ tuổi cần được tiếp xúc với môi trường lành mạnh, để rèn luyện những phẩm chất, đức tính tốt. Những gì giới trẻ tiếp xúc có...
Người Trung Quốc là kém văn minh à?
2020-12-17 16:06:47
Câu nói điển hình của một số bộ phận người Việt Nam khi thể hiện thái độ chê bai người Trung Quốc, đó là “Bọn Trung Quốc giầu sổi thôi, chứ kém văn...
Đọc nhiều