cắt nước
Chồng vi phạm hành chính, cả nhà bị cắt điện nước thì vợ con sống sao
2020-06-10 15:02:28
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nói khi phạt bổ sung bằng việc cắt điện, nước thì phải rà trường hợp cụ thể để áp dụng chứ “chồng vi phạm rồi cắt điện,...
Đọc nhiều